Thứ Hai, 11/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
032346NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
722616NHÌ
350N
NHÌ
40TR
214420
323330BA
210N
BA
10TR
087978
878459
441388685105KK
100N

5TR
445419920361
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N