Thứ Hai, 11/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
032346ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
722616NHẤT
350N
NHẤT
40TR
214420
323330NHÌ
210N
NHÌ
10TR
087978
878459
441388685105BA
100N
BA
5TR
445419920361
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N