Thứ Hai, 11/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
447216ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
047590NHẤT
350N
NHẤT
40TR
302883
382978NHÌ
210N
NHÌ
10TR
253700
697006
903122599915BA
100N
BA
5TR
354940415000
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N