Thứ Tư, 11/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
347930ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
328865NHẤT
350N
NHẤT
40TR
679095
370542NHÌ
210N
NHÌ
10TR
047208
191101
309997296851BA
100N
BA
5TR
097380565046
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N