Thứ Sáu, 10/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
911221ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
115521NHẤT
350N
NHẤT
40TR
008414
591650NHÌ
210N
NHÌ
10TR
698060
276226
962656357298BA
100N
BA
5TR
360339227224
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N