Thứ Hai, 10/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
956806NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
126660NHÌ
350N
NHÌ
40TR
131240
721488BA
210N
BA
10TR
887021
014606
310759917553KK
100N

5TR
481054398246
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N