Thứ Tư, 10/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
614631NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
634094NHÌ
350N
NHÌ
40TR
684477
376321BA
210N
BA
10TR
906437
900104
604133820340KK
100N

5TR
644034666599
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N