Thứ Tư, 10/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
614631ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
634094NHẤT
350N
NHẤT
40TR
684477
376321NHÌ
210N
NHÌ
10TR
906437
900104
604133820340BA
100N
BA
5TR
644034666599
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N