Thứ Hai, 09/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
065901NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
603782NHÌ
350N
NHÌ
40TR
015911
846232BA
210N
BA
10TR
629901
360661
027913611423KK
100N

5TR
618027153022
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N