Thứ Sáu, 09/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
068458ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
003210NHẤT
350N
NHẤT
40TR
387195
302671NHÌ
210N
NHÌ
10TR
770141
259542
012906832984BA
100N
BA
5TR
252425214786
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N