Thứ Hai, 08/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
965980ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
170152NHẤT
350N
NHẤT
40TR
192648
743235NHÌ
210N
NHÌ
10TR
153403
223483
875843241064BA
100N
BA
5TR
764349160541
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N