Thứ Sáu, 08/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
407209ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
075100NHẤT
350N
NHẤT
40TR
820102
439553NHÌ
210N
NHÌ
10TR
059780
578815
634703284385BA
100N
BA
5TR
882207658018
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N