Thứ Tư, 08/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
864188NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
589765NHÌ
350N
NHÌ
40TR
332126
004658BA
210N
BA
10TR
298897
812149
979409609606KK
100N

5TR
661192439122
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N