Thứ Tư, 08/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
780925NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
056757NHÌ
350N
NHÌ
40TR
411040
451380BA
210N
BA
10TR
315236
669206
573573780578KK
100N

5TR
120667366719
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N