Thứ Hai, 07/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
715369NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
689817NHÌ
350N
NHÌ
40TR
629316
048786BA
210N
BA
10TR
969726
412737
732488045693KK
100N

5TR
421143216056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N