Thứ Hai, 07/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
715369ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
689817NHẤT
350N
NHẤT
40TR
629316
048786NHÌ
210N
NHÌ
10TR
969726
412737
732488045693BA
100N
BA
5TR
421143216056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N