Thứ Tư, 07/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
954598NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
015549NHÌ
350N
NHÌ
40TR
138072
107515BA
210N
BA
10TR
378192
285671
912195298904KK
100N

5TR
241178725799
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N