Thứ Hai, 07/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
998476NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
352259NHÌ
350N
NHÌ
40TR
265131
954227BA
210N
BA
10TR
357838
894500
598680083655KK
100N

5TR
269988918474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N