Thứ Tư, 07/07/2021

KẾT QUẢ3D3D+
921449ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
480490NHẤT
350N
NHẤT
40TR
708721
086998NHÌ
210N
NHÌ
10TR
534891
143210
398913366548BA
100N
BA
5TR
432617157391
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N