Thứ Hai, 07/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
114751NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
745606NHÌ
350N
NHÌ
40TR
181926
891319BA
210N
BA
10TR
222391
329953
656020925528KK
100N

5TR
305520382283
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N