Thứ Hai, 07/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
114751ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
745606NHẤT
350N
NHẤT
40TR
181926
891319NHÌ
210N
NHÌ
10TR
222391
329953
656020925528BA
100N
BA
5TR
305520382283
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N