Thứ Sáu, 07/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
105487ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
151081NHẤT
350N
NHẤT
40TR
975719
485216NHÌ
210N
NHÌ
10TR
868145
737505
117073381032BA
100N
BA
5TR
166684239524
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N