Thứ Hai, 07/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
187516ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
060163NHẤT
350N
NHẤT
40TR
734710
005868NHÌ
210N
NHÌ
10TR
023490
473947
499913340154BA
100N
BA
5TR
557829785038
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N