Thứ Hai, 07/02/2022

KẾT QUẢ3D3D+
047144ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
607231NHẤT
350N
NHẤT
40TR
226889
708498NHÌ
210N
NHÌ
10TR
224528
277965
565288182087BA
100N
BA
5TR
788591910692
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N