Thứ Sáu, 06/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
525506NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
064902NHÌ
350N
NHÌ
40TR
453949
844836BA
210N
BA
10TR
277635
136034
592531590989KK
100N

5TR
453636811454
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N