Thứ Sáu, 06/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
720868NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
725195NHÌ
350N
NHÌ
40TR
384204
684235BA
210N
BA
10TR
915679
751721
125924737826KK
100N

5TR
125954810802
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N