Thứ Sáu, 06/05/2022

KẾT QUẢ3D3D+
759209ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
491386NHẤT
350N
NHẤT
40TR
443352
261856NHÌ
210N
NHÌ
10TR
656474
279393
068360566124BA
100N
BA
5TR
433565841065
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N