Thứ Tư, 06/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
193427ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
513602NHẤT
350N
NHẤT
40TR
294261
221591NHÌ
210N
NHÌ
10TR
571503
878070
792878696313BA
100N
BA
5TR
421239648736
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N