Thứ Tư, 06/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
193427NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
513602NHÌ
350N
NHÌ
40TR
294261
221591BA
210N
BA
10TR
571503
878070
792878696313KK
100N

5TR
421239648736
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N