Thứ Hai, 05/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
966964NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
241595NHÌ
350N
NHÌ
40TR
293293
132856BA
210N
BA
10TR
746674
703464
277330692982KK
100N

5TR
225779966818
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N