Thứ Hai, 05/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
983640NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
947281NHÌ
350N
NHÌ
40TR
799799
104720BA
210N
BA
10TR
334189
884871
291163119944KK
100N

5TR
212116756026
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N