Thứ Sáu, 05/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
043061NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
445584NHÌ
350N
NHÌ
40TR
020125
557587BA
210N
BA
10TR
906766
712809
370132696185KK
100N

5TR
985772230420
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N