Thứ Sáu, 05/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
043061ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
445584NHẤT
350N
NHẤT
40TR
020125
557587NHÌ
210N
NHÌ
10TR
906766
712809
370132696185BA
100N
BA
5TR
985772230420
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N