Thứ Sáu, 05/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
736228NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
595535NHÌ
350N
NHÌ
40TR
378865
338949BA
210N
BA
10TR
857097
686697
089284073225KK
100N

5TR
917450692722
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N