Thứ Tư, 05/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
939719NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
317371NHÌ
350N
NHÌ
40TR
492267
857910BA
210N
BA
10TR
867856
392892
204539792303KK
100N

5TR
484209557063
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N