Thứ Hai, 05/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
540135NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
610460NHÌ
350N
NHÌ
40TR
190641
843611BA
210N
BA
10TR
898918
450043
275276394763KK
100N

5TR
013743035222
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N