Thứ Tư, 04/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
037667NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
593150NHÌ
350N
NHÌ
40TR
204733
295492BA
210N
BA
10TR
659403
804891
354910513944KK
100N

5TR
449857753056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N