Thứ Sáu, 04/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
671331NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
684163NHÌ
350N
NHÌ
40TR
866829
420136BA
210N
BA
10TR
037893
841706
442990784564KK
100N

5TR
836950321457
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N