Thứ Tư, 04/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
354633NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
836372NHÌ
350N
NHÌ
40TR
916544
719346BA
210N
BA
10TR
829772
599809
216346052790KK
100N

5TR
084397094288
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N