Thứ Hai, 04/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
225144ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
110946NHẤT
350N
NHẤT
40TR
847334
781781NHÌ
210N
NHÌ
10TR
095742
449687
907976826542BA
100N
BA
5TR
249645727793
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N