Thứ Sáu, 03/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
330390ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
469498NHẤT
350N
NHẤT
40TR
350432
343340NHÌ
210N
NHÌ
10TR
098153
048598
692189028550BA
100N
BA
5TR
067447215990
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N