Thứ Sáu, 03/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
998144NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
457984NHÌ
350N
NHÌ
40TR
859226
960458BA
210N
BA
10TR
486022
654138
807206854164KK
100N

5TR
478681573358
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N