Thứ Hai, 03/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
518309NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
511091NHÌ
350N
NHÌ
40TR
501487
720517BA
210N
BA
10TR
339759
350634
481200149556KK
100N

5TR
811866964696
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N