Thứ Hai, 02/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
394063NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
612935NHÌ
350N
NHÌ
40TR
089857
625332BA
210N
BA
10TR
692925
410432
109638295058KK
100N

5TR
336838369985
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N