Thứ Sáu, 02/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
696955NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
075041NHÌ
350N
NHÌ
40TR
191943
681368BA
210N
BA
10TR
801854
184523
347616940463KK
100N

5TR
352498135198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N