Thứ Hai, 02/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
715489NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
641866NHÌ
350N
NHÌ
40TR
968895
673890BA
210N
BA
10TR
488506
486154
447442721647KK
100N

5TR
953974476531
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N