Thứ Sáu, 02/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
523582ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
513315NHẤT
350N
NHẤT
40TR
508586
381836NHÌ
210N
NHÌ
10TR
349281
837968
511582885131BA
100N
BA
5TR
727223936295
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N