Thứ Tư, 01/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
867468NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
058839NHÌ
350N
NHÌ
40TR
975104
084432BA
210N
BA
10TR
359396
777646
227839293582KK
100N

5TR
080553281429
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N