Thứ Hai, 01/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
133401NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
590029NHÌ
350N
NHÌ
40TR
055871
931704BA
210N
BA
10TR
056190
509662
942252016574KK
100N

5TR
818861953252
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N