Thứ Tư, 01/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
702081NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
294847NHÌ
350N
NHÌ
40TR
766617
501037BA
210N
BA
10TR
145148
725384
782847350078KK
100N

5TR
174651658469
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N