Thứ Sáu, 01/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
427880ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
132532NHẤT
350N
NHẤT
40TR
792597
253714NHÌ
210N
NHÌ
10TR
211837
440875
061466864641BA
100N
BA
5TR
135992615233
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N