Thứ Hai, 01/03/2021

KẾT QUẢ3D3D+
422702ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
921063NHẤT
350N
NHẤT
40TR
250068
177201NHÌ
210N
NHÌ
10TR
203715
701851
389285312028BA
100N
BA
5TR
471950525813
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N