JACKPOT 1 KỲ SAU:

46.901.064.450đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.845.339.700đ

Thứ Bảy, 17/08/2019

09112426385341

JACKPOT 1 46.901.064.450đ

JACKPOT 2 3.845.339.700đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

37.492.523.500đ

Thứ Sáu, 16/08/2019

061415193139

JACKPOT
37.492.523.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

14

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn