JACKPOT 1 KỲ SAU:

47.360.481.150đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.386.944.600đ

Thứ Bảy, 24/10/2020

12212227415034

JACKPOT 1 47.360.481.150đ

JACKPOT 2 3.386.944.600đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

12.000.000.000đ

Chủ Nhật, 25/10/2020

111930384145

JACKPOT
15.469.693.500đ

Số người trúng giải Jackpot

1

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

12

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn