JACKPOT 1 KỲ SAU:

62.562.161.550đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.223.833.750đ

Thứ Ba, 19/11/2019

19213335384004

JACKPOT 1 62.562.161.550đ

JACKPOT 2 4.223.833.750đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

18.300.224.000đ

Thứ Tư, 20/11/2019

102122244344

JACKPOT
18.300.224.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

10

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn