JACKPOT 1 KỲ SAU:

61.707.788.850đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.869.540.400đ

Thứ Bảy, 15/02/2020

26363738424946

JACKPOT 1 61.707.788.850đ

JACKPOT 2 3.869.540.400đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

21.451.490.000đ

Chủ Nhật, 16/02/2020

010414363741

JACKPOT
21.451.490.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

13

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn