JACKPOT 1 KỲ SAU:

30.000.000.000đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 20/04/2019

08101224404451

JACKPOT 1 119.957.842.650đ

JACKPOT 2 4.699.731.700đ

Số người trúng giải Jackpot 1

1

Số người trúng giải jackpot 2

1

JACKPOT KỲ SAU:

13.042.826.000đ

Thứ Sáu, 19/04/2019

010405121721

JACKPOT
13.042.826.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

22

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn