JACKPOT 1 KỲ SAU:

36.527.178.450đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 12/06/2021

04161720274430

JACKPOT 1 36.527.178.450đ

JACKPOT 2 3.370.405.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

1

JACKPOT KỲ SAU:

13.438.632.000đ

Thứ Sáu, 11/06/2021

081213143240

JACKPOT
13.438.632.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

5

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn