JACKPOT 1 KỲ SAU:

36.880.715.100đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.612.090.600đ

Thứ Ba, 15/10/2019

09122946485303

JACKPOT 1 36.880.715.100đ

JACKPOT 2 3.612.090.600đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

13.134.526.000đ

Chủ Nhật, 13/10/2019

062228313740

JACKPOT
13.134.526.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

19

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn