JACKPOT 1 KỲ SAU:

33.425.088.600đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.007.380.800đ

Thứ Ba, 28/03/2023

06212441505313

JACKPOT 1 33.425.088.600đ

JACKPOT 2 4.007.380.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

40.039.098.000đ

Thứ Tư, 29/03/2023

030612282943

JACKPOT
40.039.098.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

50

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn