Avada
TRANG CHỦ 2017-08-05T09:01:57+00:00

Giải thưởng Jackpot 1 kỳ sau:

30.000.000.000đ

Giải thưởng Jackpot 2 kỳ sau:

3.449.198.200đ

Thứ Bảy, 19/05/2018

33354552535525

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.114.151.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.449.198.200đ

Số người trúng giải Jackpot 1

1

Số người trúng giải jackpot 2

0

Giải thưởng Jackpot kỳ sau:

17.623.253.000đ

Chủ Nhật, 20/05/2018

181925262939

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.623.253.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

25

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 19/08/2017

Giải nhất103915 Triệu
Giải nhì0342
8335
6.5 Triệu
Giải ba0952
9409
4053
3 Triệu
Giải kk 10391 Triệu
Giải kk 239100 Ngàn