JACKPOT 1 KỲ SAU:

34.447.913.850đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.051.797.650đ

Thứ Năm, 06/05/2021

15192431445332

JACKPOT 1 34.447.913.850đ

JACKPOT 2 4.051.797.650đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

52.338.709.000đ

Thứ Tư, 05/05/2021

031420223744

JACKPOT
52.338.709.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

29

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn