JACKPOT 1 KỲ SAU:

44.100.944.850đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.184.354.450đ

Thứ Năm, 23/01/2020

09151825314946

JACKPOT 1 44.100.944.850đ

JACKPOT 2 3.184.354.450đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

29.298.454.500đ

Thứ Tư, 22/01/2020

011516343642

JACKPOT
29.298.454.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

23

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn