JACKPOT 1 KỲ SAU:

120.359.597.700đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.468.151.750đ

Thứ Năm, 23/06/2022

10222334465427

JACKPOT 1 120.359.597.700đ

JACKPOT 2 4.468.151.750đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

40.655.214.000đ

Thứ Sáu, 24/06/2022

071618323444

JACKPOT
40.655.214.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

42

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn