JACKPOT 1 KỲ SAU:

55.092.779.850đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.361.100.600đ

Thứ Bảy, 18/09/2021

03141521475254

JACKPOT 1 55.092.779.850đ

JACKPOT 2 4.361.100.600đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

14.451.502.500đ

Chủ Nhật, 19/09/2021

062428313643

JACKPOT
14.451.502.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

7

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn