JACKPOT 1 KỲ SAU:

45.728.364.900đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

7.083.595.750đ

Thứ Năm, 04/06/2020

06121634395419

JACKPOT 1 45.728.364.900đ

JACKPOT 2 7.083.595.750đ

Số người trúng giải Jackpot 1

Số người trúng giải jackpot 2

JACKPOT KỲ SAU:

54.279.268.000đ

Thứ Tư, 03/06/2020

011517194043

JACKPOT
54.279.268.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

25

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn