JACKPOT 1 KỲ SAU:

38.394.271.200đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.176.451.550đ

Thứ Bảy, 15/01/2022

20264146474818

JACKPOT 1 38.394.271.200đ

JACKPOT 2 4.176.451.550đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

15.005.629.500đ

Chủ Nhật, 16/01/2022

010304053233

JACKPOT
15.005.629.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

15

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn