JACKPOT 1 KỲ SAU:

36.344.638.200đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 08/08/2020

03122426364308

JACKPOT 1 36.344.638.200đ

JACKPOT 2 3.704.959.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

2

JACKPOT KỲ SAU:

12.000.000.000đ

Thứ Sáu, 07/08/2020

172635404344

JACKPOT
70.360.287.500đ

Số người trúng giải Jackpot

1

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

36

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn