JACKPOT 1 KỲ SAU:

66.202.794.750đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.191.913.100đ

Thứ Bảy, 14/09/2019

10364244455414

JACKPOT 1 66.202.794.750đ

JACKPOT 2 3.191.913.100đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

89.344.198.000đ

Chủ Nhật, 15/09/2019

080928333543

JACKPOT
89.344.198.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

34

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn