JACKPOT 1 KỲ SAU:

86.361.737.250đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 14/12/2019

03303334404726

JACKPOT 1 86.361.737.250đ

JACKPOT 2 4.724.065.750đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

1

JACKPOT KỲ SAU:

33.790.460.500đ

Thứ Sáu, 13/12/2019

020809252640

JACKPOT
33.790.460.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

25

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn