JACKPOT KỲ SAU:

18.010.166.000đ

Thứ Sáu, 22/03/2019

010306131841

JACKPOT
18.010.166.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

13

JACKPOT 1 KỲ SAU:

82.774.946.550đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.813.018.000đ

Thứ Năm, 21/03/2019

07183242465328

JACKPOT 1 82.774.946.550đ

JACKPOT 2 3.813.018.000đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn