Avada
TRANG CHỦ 2017-08-05T09:01:57+00:00

Giải thưởng Jackpot 1 kỳ sau:

150.431.996.550đ

Giải thưởng Jackpot 2 kỳ sau:

3.868.709.950đ

Thứ Năm, 14/12/2017

11122228465007

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 150.431.996.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.868.709.950đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

Giải thưởng Jackpot kỳ sau:

52.263.301.500đ

Thứ Tư, 13/12/2017

040719243238

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.263.301.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

53

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 19/08/2017

Giải nhất103915 Triệu
Giải nhì0342
8335
6.5 Triệu
Giải ba0952
9409
4053
3 Triệu
Giải kk 10391 Triệu
Giải kk 239100 Ngàn