JACKPOT 1 KỲ SAU:

143.369.946.750đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Ba, 31/03/2020

12194041435323

JACKPOT 1 143.369.946.750đ

JACKPOT 2 3.643.539.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

2

JACKPOT KỲ SAU:

14.287.347.500đ

Chủ Nhật, 29/03/2020

071023363944

JACKPOT
14.287.347.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

6

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn