JACKPOT 1 KỲ SAU:

35.224.077.000đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 10/04/2021

12131617274749

JACKPOT 1 35.224.077.000đ

JACKPOT 2 4.190.158.850đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

1

JACKPOT KỲ SAU:

21.251.858.000đ

Chủ Nhật, 11/04/2021

032327323439

JACKPOT
21.251.858.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

14

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn