JACKPOT 1 KỲ SAU:

51.772.968.300đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 25/05/2019

04123544505519

JACKPOT 1 51.772.968.300đ

JACKPOT 2 4.511.876.700đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

1

JACKPOT KỲ SAU:

25.583.062.000đ

Chủ Nhật, 26/05/2019

111214232932

JACKPOT
25.583.062.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

26

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn