Avada
TRANG CHỦ 2017-08-05T09:01:57+00:00

Giải thưởng Jackpot 1 kỳ sau:

30.000.000.000đ

Giải thưởng Jackpot 2 kỳ sau:

3.591.386.800đ

Thứ Bảy, 14/07/2018

04192334385001

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.012.873.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.591.386.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

1

Số người trúng giải jackpot 2

0

Giải thưởng Jackpot kỳ sau:

13.380.902.000đ

Chủ Nhật, 15/07/2018

071520293138

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.380.902.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

18

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 19/08/2017

Giải nhất103915 Triệu
Giải nhì0342
8335
6.5 Triệu
Giải ba0952
9409
4053
3 Triệu
Giải kk 10391 Triệu
Giải kk 239100 Ngàn