JACKPOT 1 KỲ SAU:

71.915.836.350đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.840.693.550đ

Thứ Năm, 20/06/2019

09152341495152

JACKPOT 1 71.915.836.350đ

JACKPOT 2 3.840.693.550đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

16.557.487.500đ

Thứ Tư, 19/06/2019

020411153540

JACKPOT
16.557.487.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

12

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn